Hypnose

Hypnose er en midlertidig svekkelse av vår kritiske sans og sinnet blir dermed mer åpent for
positive forslag.
Å være i hypnose kan føles som en behagelig avslappet tilstand, samtidig som man er bevisst
på den man er og det man tenker. Det kan virke som du er til stede, samtidig som du ikke er til
stede. Den bevisste delen av hjernen ”hviler” mens den ubevisste delen ”jobber”. En fokusert
sinnstilstand der du er i kontakt med ditt underbevisste sinn hvor følelser, vaner og den
kreative delen sitter. Du hører lydene som er rundt deg. Ingen vil gjøre noe i hypnose som
strider mot ens egne etiske regler. All hypnose er selvhypnose
Selv om øyne er lukket og den som er i hypnose er helt avslappet er det vitenskaplig bevist at
det ikke er det samme som søvn. Du kan når som helst åpne opp øyne om du ønsker det. Det
er heller ikke slik at man kan risikere og ikke ”våkne opp” av en hypnose.
Eksempel på en hverdagshypnose kan være at du kjører bil, uten å svinge i krysset du vet så
godt at du skal. Det betyr ikke at du ikke følger med på trafikken, men at du hadde tankene og
fokuset et annet sted. Et annet eksempel kan være at du ”lever” deg helt inn i handlingen i en
film du ser. At du glemmer at det er bare film og i øyeblikket tenker at det som skjer er
virkelig

Hypnoterapi

Når hypnose brukes i forbindelse med terapi, for eksempel røykeslutt, vekttap eller fobier,
kalles det Hypnoterapi.
Hypnoterapi kan hjelpe mot mange medisinske og psykologiske tilstander. Mot forskjellig
type angst og fobier, røykeslutt, vekttap, søvn, selvfølelse, stress og andre ønskede endringer
(se egen side).
Hypnose har vært brukt i årtusener.
Den moderne hypnosens historie begynte rundt 1770.
Hypnose ble brukt mye som anestesi under 2. verdenskrig.
I 1981 blir Sverige det første land i verden som begynte å tilby hypnose på alle offentlige
skoler. Ca. år 2000 ble Hypnoterapi en alminnelig anerkjent behandling i Danmark.
I dag blir hypnose brukt i både offentlige og private virksomheter

 

RSS
Follow by Email