Angst og Fobier

En følelsesmessig spenningstilstand, som gir en opplevelse av at man ikke har kontroll, eller at noe er farlig og truende. Det er naturlig for oss og oppleve angst når det oppstår farlige situasjoner. Når angst oppstår  selv om den følelsemessige reaksjonen ikke er reell i forhold til den gitte situasjonen, kan det føre til veldig ubehagelige situasjoner med uro, anstrengt pust og utrygghet.
Dersom angst blir en kronisk tilstand, kan den redusere livskvaliteten
betraktelig.
Fobi er knyttet opp mot en spesifikk hendelse der personen føler en frykt som ikke er i samsvar med hendelsen eller situasjonen. Personen kan ofte få sterke reaksjoner og oppleve, skjelving og hjertebank. Det kan være for eksempel frykt for høyder (som i virkeligheten egentlig ikke er høye), ta heis, være i lukkede rom etc.
Behandlingen foregår ved samtale og hypnose. Du vil etter stor sannsynlighet merke en endring allerede etter første behandling.
RSS
Follow by Email