NLP

NLP står for Nevro Lingvistisk Programering. Alle typer coaching er bygget opp ut fra NLP.
Modellen NLP forklarer oss hvordan vi bearbeider informasjon som kommer utenfra og inn.
”Kartet er ikke virkeligheten” : ”Kartet” –opplevelsen, erfaringen, bildet vi danner oss
gjennom våre sanser, er ikke nødvendigvis den nøyaktige virkeligheten /sannheten –”kartet”

Nevro:

Hvordan hver og en av oss oppfatter og tar inn det som skjer rundt oss gjennom sansene vi
har. Lukt, smak, følelser, syn og hørsel. Når en historie blir fortalt vil vi oppfatte den litt
forskjellig fra person til person, etter som hvordan vi bruker sansene og nervebanene våre.

Lingvisktisk:

Hvordan vi uttrykker oss gjennom språk og kroppsspråk, og hvordan vi bruker det gjennom
våre tanker og oppfatning.

Programmering:

Gjennom ulike indre bilder vi lager, gjennom det vi sier til oss selv og det vi føler,
programmerer vi oss selv til å bli / være utgaven av oss selv.
Hvordan vi velger bevisst eller ubevisst å tenke, snakke og utføre forskjellige handlinger til
forskjellige tider og i forskjellige situasjoner. Med enkle teknikker kan vi også
omprogrammere oss til å tenke og handle på andre mer hensiktsmessige måter.
Nevrolingvistisk programmering ble skapt i begynnelsen av 70 årene.
Gjennom å studere suksessfulle terapeuter, ble det funnet at de brukte et felles språkmønster.
Slik ble grunnlaget for NLP dannet. Essensen i NLP er at vår indre modell av verden kan
endres gjennom språket og modellering av andre.
RSS
Follow by Email